Označení:

ČSN 333516:1997/Z1 (333516)

Datum vydání:

01.11.2011

Název:

Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah.

Katalogové číslo:

89455

Čárový kód:

8590963894553

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz