Označení:

ČSN 333570 (333570)

Datum vydání:

01.01.1995

Název:

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení lanových drah a lyžařských vleků. (Platnost do 1.12.2014).

Katalogové číslo:

17150

Čárový kód:

8590963171500

Anotace normy:

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR a Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jejich požadavku. Norma platí pro elektrická zařízení lanových drah visutých i pozemních a pro elektrická zařízení lyžařských vleků. Norma stanoví základní požadavky na provedení a provozování elektrických zařízení lanových drah a lyžařských vleků s ohledem na bezpečnost, spolehlivost a hospodárnost provozu. Dále stanoví zásady ochrany lanových drah a lyžařských vleků, jejich zařízení a zařízení k nim připojených před účinky atmosférické a statické elektřiny. Normalizovány jsou tyto kapitoly: kap. 3 "Provedení elektrických zařízení", kap. 4 "Poháněcí zařízení", kap. 5 "Náhradní proudový zdroj", kap. 6 "Řídící obvody", kap. 7 "Osvětlení", a v ní čl.7.1 "Nouzové osvětlení" a čl.7.2 "Osvětlení pro provoz v noci", a dále ještě kap. 8 "Elektrická zařízení mimo stanice lanových drah a lyžařských vleků", kap. 9 "Vozy", kap. 10 "Napájecí lišta", kap. 11 "Ochrana před atmosférickou a statickou elektřinou", kap. 12 "Technická dokumentace", kap. 13 "Revize elektrických zařízení". ČSN 33 3570 byla vydána v lednu 1995. Nahradila ČSN 34 1570 z 10.2.1971
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz