Označení:

ČSN 334000 (334000)

Datum vydání:

12.10.1987

Název:

Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu.

Katalogové číslo:

32692

Čárový kód:

8590963326924

Anotace normy:

Norma stanoví požadavky na odolnost sdělovacích zařízení připojených ke sdělovacím vedením proti přepětí a nadproudu. Jejím účelem je - v návaznosti na další ČSN - stanovit požadavky na ochranu sdělovacích zařízení před přepětím a nadproudem, vzniklým ve sdělovacích vedeních účinkem atmosférických výbojů a nebezpečných vlivů silových vedení a zařízení. Normalizováno je stanovení kategorie odolnosti zařízení proti přepětí a nadproudu, specifikace zkušebních podmínek, požadavky na sdělovací zařízení a jeho zkoušky. Podle čl.4.3.1 je předepsána ochrana před akustickým rázem a jeho účinky na zdraví osob (provádí se omezovačem poruch), jehož účinnost se měří podle ČSN 36 6112. ČSN 33 4000 byla schválena 12.10.1987 a nabyla účinnosti od 1.10. 1088. Nahradila ČSN 33 4000 ze 17.6.1980. "Změnou a)-9/1990" se s účinností od 1.11.1990 mění text čl.4.2.1
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz