Označení:

ČSN 334010 (334010)

Datum vydání:

13.12.1989

Název:

Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu.

Katalogové číslo:

23387

Čárový kód:

8590963233871

Anotace normy:

Norma stanoví zásady ochrany sdělovacích vedení a zařízení k nim připojených před účinky přepětí a nadproudu vzniklými na vnějších sdělovacích vedeních účinkem atmosférických výbojů. Spolu s ČSN 33 4000 stanoví opatření ke snížení poruchovosti sdělovacích vedení a zařízení způsobené účinky přepětí a nadproudu. (Zásady ochrany proti přepětí a nadproudu vzniklých na vnějších sdělovacích vedeních vlivem silových vedení a zařízení nn, vn, vvn, zvn a elektrické trakce stanoví ČSN 33 3300, ČSN 34 2030, ČSN 34 2031 a ČSN 34 2040.) Prakticky celá norma se zabývá ochrannými opatřeními, menší část prostředky ochrany. ČSN 33 4010 byla schválena 13.12.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 33 4010 z 24.12.1981
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz