Označení:

ČSN 334200 (334200)

Datum vydání:

29.12.1981

Název:

Elektrotechnické předpisy. Ochrana rádiového příjmu před rušením. Základní ustanovení.

Katalogové číslo:

32657

Čárový kód:

8590963326573

Anotace normy:

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 784-77, které jsou po straně označeny - jako obvykle - svislou čarou. Norma platí pro zařízení a předměty, které jsou zdrojem rušení. Tato zařízení dělí do jedenácti skupin. Řeší i otázky bezpečnosti práce, zejména ve všeobecné části. ČSN 33 4200 byla schválena 29.12.1981 a nabyla účinnosti od 1.1.1983. Nahradila ČSN 34 2850 z roku 1972
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz