Označení:

ČSN 334640 (334640)

Datum vydání:

09.06.1981

Název:

Elektrotechnické předpisy. Vysokofrekvenční spoje po vedeních nad 1000 V.

Katalogové číslo:

23391

Čárový kód:

8590963233918

Anotace normy:

Norma platí pro navrhování, projektování a rekonstrukce vysokofrekvenčních zařízení a stanoví technické požadavky na konstrukci, provedení, zkoušení a provoz přístrojů, z nichž je vytvořen vysokofrekvenční (vf) spoj po vedeních s napětím nad 1 000 V, a to z hlediska jejich technických vlastností a předpokladů pro navrhování vf spojů. Obsahují bezpečnostní ustanovení a směrnice pro navrhování. přejímací zkoušky, dodávku, montáž a uvádění do provozu těchto zařízení. V rozsáhlé technické normě jsou zmíněná bezpečnostní ustanovení shrnuta do 5 článků v kapitole 4. Jsou zaměřena na prevenci úrazu elektrickým proudem. ČSN 33 4640 byla schválena 9.6.1981 a nabyla účinnosti od 1.5.1982. Nahradila ČSN 38 2520 z 20.4.1966
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz