Označení:

ČSN 334660-6-505 (334660)

Datum vydání:

01.05.2007

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2.

Katalogové číslo:

78249

Čárový kód:

8590963782492

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad IEC TR 60870-6-505:2002. Poskytuje soubor směrnic pro použití mezinárodních norem TASE.2, definujících způsob výměny časově kritických dat mezi řídicími centry po dálkových nebo místních sítích. Dává návod běžným uživatelům, kteří vyhodnocují, pořizují si a konfigurují TASE.2 a dodavatelům realizujícím TASE.2 ve svých produktech. Popisuje vlastní server a datové objekty TASE.2 tak, aby uživatel normy měl dostatek informací pro použití specifikací TASE.2. Uvádí podmínky vzniku a pojmy souvisící s TASE.2 pro pochopení specifikace TASE.2. Uvádí rovněž problémy v praxi, ke kterým dochází v souvislosti s používáním TASE.2 a možnosti jejich řešení, včetně problematiky dodávky TASE.2 a funkční spolupráce.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz