Označení:

ČSN 334850-1 (334850)

Datum vydání:

01.05.2007

Název:

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 1: Úvod a přehled.

Katalogové číslo:

78070

Čárový kód:

8590963780702

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad IEC TR 60850-1:2003. Poskytuje úvod a přehled o souboru norem IEC 61850. Platí pro automatizované systémy stanice (rozvodny). Definuje komunikaci mezi inteligentními elektronickými zařízeními (IED) ve stanici a tomu příslušející systémové požadavky. Norma uvádí cíle souboru norem, zásady a přístupy pro jejich zpracování, definování funkcí a logických uzlů a topologie stanice, včetně základních typů distribučních a přenosových stanic. Dále uvádí zásady pro aplikaci inovací komunikační technologie, obecné systémové aspekty a zkoušky shody. Norma rozebírá strukturu a obsah souboru norem IEC 61850. Je základem pro porozumění dalším normám uvedeného souboru.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz