Označení:

ČSNCENISO/TR 3834-6 (050331)

Datum vydání:

01.03.2008

Název:

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 6: Návod k zavedení ISO 3834.

Katalogové číslo:

80729

Čárový kód:

8590963807294

Anotace normy:

ISO/TR 3834-6 stanovuje návod k zavedení požadavků uváděných v ostatních částech ČSN EN ISO 3834 a slouží na pomoc výrobcům a uživatelům vybrat vhodnou část ČSN EN ISO 3834 odpovídající jejich potřebám. Norma ČSN EN ISO 3834 stanovuje vhodné požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů a skládá se z následujících částí: - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost - Část 2: Vyšší požadavky na jakost - Část 3: Standardní požadavky na jakost - Část 4: Základní požadavky na jakost - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 Požadavky uvedené v normě se vztahují pouze k těm aspektům jakosti výrobků, které mohou být ovlivněny tavným svařováním, bez toho, aniž by byly přiřazeny k jakékoliv určité skupině výrobků. ČSN CEN ISO/TR 3834-6 je tedy návodem, jak prokázat schopnost výrobce vyrábět výrobky ve stanovené jakosti podle vhodné části ČSN EN ISO 3834. Použití ČSN EN ISO 3834 není závislé na vyráběných výrobcích. Zásady normy a mnoho jejich detailních požadavků je objasněno v ČSN CEN ISO/TR 3834-6. Jedním z cílů ČSN CEN ISO/TR 3834-6 je pomoci určit požadavky v oblasti svařování, aby to smluvní strany nebo zpracovatelé předpisů nemuseli provádět sami. Odkaz na příslušnou část ČSN EN ISO 3834 by měl dostačovat k prokázání schopností výrobce řídit svářečské činnosti u každého druhu práce, která se vykonává.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz