Označení:

ČSNCISPR 17 (334227)

Datum vydání:

01.11.2000

Název:

Metody měření útlumových charakteristik pasivních vysokofrekvenčních filtrů a odrušovacích součástek. (Platnost do 15.7.2014).

Katalogové číslo:

57821

Čárový kód:

8590963578217

Anotace normy:

Tato norma CISPR předpisuje metody pro měření vložného útlumu pasivních vysokofrekvenčních filtrů, které se mohou skládat z samostatných prvků jako jsou kondenzátory, indukčnosti nebo rezistory, nebo z kombinace kondenzátorů, indukčností a rezistorů jak se soustředěnými, tak s rozloženými parametry. Metody zahrnují ty, které jsou vhodné pro použití v laboratoři nebo ve výrobní lince a využívající zakončení konstantní impedancí nebo i zakončení impedancí dávající nejhorší výsledky (worst case) - to je ty, které se užijí při měření v místě instalace nebo v modelových instalacích a určené pro zatížení napětím a proudem
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz