Označení:

ČSNCISPR 18-1 (334241)

Datum vydání:

01.02.1995

Název:

Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého napětí. Část 1: Popis jevů.

Katalogové číslo:

16706

Čárový kód:

8590963167060

Anotace normy:

Norma obsahuje CISPR 18-1:1982 (první vydání). CISPR 18-1 popisuje hlavní vlastnosti fyzikálních jevů rušivých elektromagnetických polí venkovních vedení a poskytuje číselné údaje takových polí. CISPR 18-2 doporučuje metody měření a postupy pro určení mezí vf rušení. CISPR 18-3 obsahuje praktické způsoby pro omezení vzniku vysokofrekvenčního šumu Tato publikace (tj. první část normy) byla připravena, aby poskytla informace o mnoha činitelích spojených s ochranou příjmu rozhlasového a televizního vysílání před rušením vlivem vysokonapěťových venkovních vedení a návazných zařízení. Informace zde dané by měly být pomocí při úvahách o zamezení nebo snižování vysokofrekvenčního šumu. Publikace nepojednává o rušení vzniklém díky polím od signálů vf spojů po vedeních. Je dán obecný postup pro stanovení mezí vysokofrekvenčního elektromagnetického pole silových vedení a zařízení, spolu s typickými hodnotami jako příklady, dále metody měření. Zaznamenáváme tyto kapitoly: 4 - Vysokofrekvenční šum elektrických vedení, 5 - Účinky korony na vodičích, 6 - Hladiny vysokofrekvenčního šumu způsobené izolátory, armaturami a zařízením rozvoden (s výjimkou nedokonalých spojení), 7 - Jiskření vlivem nedokonalých spojení a 8 - Zvláštní stejnosměrné vlivy. ČSN CISPR 18-1 (33 4241) byla vydána v únoru 1995
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz