Označení:

ČSNCISPR 18-2+A1 (334241)

Datum vydání:

01.11.1995

Název:

Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého napětí. Část 2: Metody měření a postup pro určení mezí (obsahuje změnu A1).

Katalogové číslo:

17859

Čárový kód:

8590963178592

Anotace normy:

A1 Norma obsahuje CISPR 18-2:19862 včetně její změny A1:1993. CISPR 18-2 se vztahuje na vysokofrekvenční šum venkovních vedení a zařízení vysokého napětí, který může způsobovat rušení rádiového příjmu, s výjimkou pole vzniklého signálem vf spojů po vedeních. Pokrývá kmitočtový obsah 0,15 MHz až 300 MHz. Je stanoven obecný postup pro určení mezí vf šumového pole od venkovních vedení a zařízení, spolu s typickými hodnotami jako příklady, dále jsou uvedeny metody měření. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 1 Měření, kap. 2 Metody pro odvození mezí, kap. 3 Metody pro odvození mezí pro vf šum stejnosměrných vedení vn a kap. 4 postupy pro odvození mezí pro vf šum produkovaný sestavami izolátorů. Norma obsahuje Dodatky A až F převážně technického charakteru a Národní přílohu NA, která pro ČR stanoví přípustné meze vf šumu a další podrobnosti nad rámec normy CISPR 18-2. ČSN CISPR 18-2 (33 4241) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 33 4240 ze 4.6.1980
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz