Označení:

ČSNCISPR 18-3 (334241)

Datum vydání:

01.10.1995

Název:

Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého napětí. Část 3: Praktické způsoby pro omezení vzniku vysokofrekvenčního šumu.

Katalogové číslo:

17821

Čárový kód:

8590963178219

Anotace normy:

Norma obsahuje CISPR 18-3:1986. CISPR 18-1 popisuje hlavní vlastnosti fyzikálních jevů rušivých elektromagnetických polí venkovních vedení a poskytuje číselné údaje takových polí. CISPR 18-2 doporučuje metody měření a postupy pro určení mezí vf rušení. CISPR 18-3 obsahuje praktické způsoby pro omezení vzniku vysokofrekvenčního šumu. Tato třetí část tedy formuluje praktická opatření pro omezení vzniku vf šumu silových zařízení a vedení. Popisuje metody detekování a lokalizování poruch majících za následky vysoké úrovně rušení. Obsahuje vzorce pro určení nejpravděpodobnějších hladin vf pole vedení pro různé povětrnostní podmínky, pokud je způsobeno koronou na vodičích. Tato norma se vztahuje na vf šum venkovních vedení a zařízení vysokého napětí, které mohou způsobovat rušení radiového příjmu, s výjimkou pole vzniklého signálem vf spojů po vedeních. Pokrývá kmitočtový rozsah 0,15 MHz až 300 MHz. Zaznamenáváme tyto kapitoly: 1 - Praktický návrh venkovních vedení a přidruženého zařízení tak, aby bylo rušení rozhlasového a televizního příjmu pod kontrolou, 2 - Metody pro výpočet vztažné hladiny venkovního vedení. 3 - Preventivní a nápravná opatření pro snížení vf šumu vzniklého nedokonalým spojením, detekce a lokalizace místa. ČSN CISPR 18-3 (33 4241) byla vydána v říjnu 1995
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz