Označení:

ČSNCLC/TS 50134-7 (334594)

Datum vydání:

01.03.2006

Název:

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace.

Katalogové číslo:

74853

Čárový kód:

8590963748535

Anotace normy:

Systém přivolání pomoci zajišťuje 24 hodinovou pohotovost pro aktivování poplachu, identifikaci, přenosu signálu, přijetí poplachu, obousměrnou hlasovou komunikaci a poskytnutí jistoty a pomoci lidem žijícím doma v uvažovaném ohrožení. Tato technická specifikace obsahuje doporučení poskytovatelům služeb (a jejich subdodavatelům) pro efektivní a účinnou řídicí politiku a postupy při instalaci, zkoušení, obsluze a údržbě systémů přivolání pomoci, včetně technického vybavení a organizování pomoci. je doporučením pro organizace poskytující služby přivolání pomoci s využitím placeného nebo dobrovolného personálu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz