Označení:

ČSNCLC/TS 50136-7 (334596)

Datum vydání:

01.11.2005

Název:

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace.

Katalogové číslo:

74037

Čárový kód:

8590963740379

Anotace normy:

Technická specifikace obsahuje pokyny pro aplikace poplachových a přenosových systémů a zařízení, aby mohl být zajištěn jednotný výklad norem pro přenos poplachových signálů. Hlavním smyslem této technické specifikace je pomoci rozumět odborníkům zabývajícím se přenosem poplachových signálů těmto systémům. Tato technická specifikace má poskytnout vhodné pokyny pro poplachové přenosové systémy a indikační a ovládací zařízení spolu s požadavky týkajícími se jejich konkrétních aplikací. Pokyny jsou brány v úvahu v souvislosti s normami týkajících se příslušných aplikací. Definuje pokyny pro aplikace týkající se pravidel přenosu poplachových signálů k jednotlivým plaikacím


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz