Označení:

ČSNCLC/TS 50217 (333437)

Datum vydání:

01.08.2006

Název:

Pokyny pro měření v místě instalace - Měření rušivé emise v místě instalace.

Katalogové číslo:

75864

Čárový kód:

8590963758640

Anotace normy:

Tento pokyn popisuje metody analýzy emise rušení určené k aplikování v místě instalace pro rozpoznání zdroje rušení a rozlišení stížnosti. Tento dokument se aplikuje při analýze stížnosti na interferenci. Poskytuje metodu identifikace a charakterizování místa (zdrojů) interference. Navrhují se postupy rozlišení různých druhů zdrojů. Definují se referenční měřicí vzdálenosti v místě instalace. Toto umožňuje porovnání výsledků a technických charakteristik rušeného zařízení se stávajícími souvisícími normami. Výsledek porovnání je prostředkem pro ověření emisí z pevných instalací obsahujících jakékoliv zařízení a byly-li typové zkoušky těchto zařízení jakékoliv. Může se použít k popisu vazební cesty rušení mezi napadeným zařízením a zdro-jem a k porovnání výsledků měření, ve specifickém místě a v daném kmitočtovém pásmu, s mezemi podle příslušných norem.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz