Označení:

ČSNCLC/TS 50238-2 (333592)

Datum vydání:

01.04.2012

Název:

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody.

Katalogové číslo:

89487

Čárový kód:

8590963894874

Anotace normy:

Tato technická specifikace definuje limity ohrožujících proudů drážních vozidel, za účelem zajištění kompatibility mezi drážními vozidly a kolejovými obvody a metody měření k ověření shody drážních vozidel s těmito limity. Tato technická specifikace poskytuje návod na odvození limitů rušivých proudů drážních vozidel, definuje metody měření a kritéria hodnocení
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz