Označení:

ČSNCLC/TS 50238-3 (333592)

Datum vydání:

01.04.2012

Název:

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav.

Katalogové číslo:

89488

Čárový kód:

8590963894881

Anotace normy:

Účelem této normy je stanovit mezní hodnoty elektromagnetického rušení drážních vozidel, metody měření a hodnocení vedoucí k ověření vyzařování drážních vozidel a prokázání kompatibility s limity rušení k zajištění kompatibility mezi drážními vozidly a počítači náprav. Pro spolehlivý a bezpečný provoz na železnici je nutné dodržování mezních hodnot kolejových vozidel
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz