Označení:

ČSNCLC/TS 50349 (330501)

Datum vydání:

01.10.2005

Název:

Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace.

Katalogové číslo:

73779

Čárový kód:

8590963737799

Anotace normy:

Tato technická specifikace určuje definice, kritéria a postupy při použití a oceňování, dále příslušnou dokumentaci vztahující se k systému kvalifikace podniků dodávajících elektroinstalace. Tento kvalifikační systém zahrnuje elektroinstalační práce včetně dodávky zařízení. Výrobní proces takového zařízení je z tohoto systému vyloučen.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz