Označení:

ČSNEN 1010-5 (507020)

Datum vydání:

01.11.2005

Název:

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 5: Stroje na výrobu vlnité lepenky a stroje na zpracování ploché a vlnité lepenky.

Katalogové číslo:

74545

Čárový kód:

8590963745459

Anotace normy:

Norma uvádí bezpečnostní požadavky pro konstrukci, výrobu, provoz, nastavování, čištění a údržbu tiskových strojů a strojů výrobu vlnité lepenky a stroje na zpracování ploché a vlnité lepenky. Norma se zabývá všemi společnými významnými nebezpečími, která se vyskytují u těchto strojů. Tato část normy definuje bezpečnostní požadavky pro stroje na výrobu vlnité lepenky, přehýbací a lepicí stroje, tiskové slotry, vysekávací příklopové stroje s ručním nakládáním, automatické příklopové stroje a navíjecí stroje na dutinky a musí být používána společně s EN 1010-1. Norma bere v úvahu předpokládané používání, předpokládané nesprávné použití, poruchu součásti a systémů. Všechna významná nebezpečí jsou pokryta požadavky, které jsou uvedeny v příslušné části normy. Tato evropská norma platí pro stroje vyrobené po datu vydání této normy


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz