Označení:

ČSNEN 1011-2 (052210)

Datum vydání:

01.04.2002

Název:

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí.

Katalogové číslo:

63898

Čárový kód:

8590963638980

Anotace normy:

Norma poskytuje všeobecná doporučení pro vyhovující výrobu a kontrolu svarů feritických ocelí. Doporučení se týkají ručního, polomechanizovaného, mechanizovaného a automatického obloukového svařování. Norma uvádí rovněž podrobnosti týkající se případných škodlivých jevů, které se mohou vyskytovat při svařování, spolu s doporučením metod, kterými je lze eliminovat. Detailněji je zmiňováno je vodíkové (studené), krystalizační a lame-lární praskání a problematika houževnatosti a tvrdosti tepelně ovlivněné oblasti. Značná pozornost je věnová-na stanovení teploty předehřevu. Norma je všeobecně použitelná pro všechny feritické oceli, s výjimkou feritických korozivzdorných ocelí a je vhodná bez ohledu na způsob výroby
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz