Označení:

ČSNEN 1011-3 (052210)

Datum vydání:

01.04.2002

Název:

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí.

Katalogové číslo:

63057

Čárový kód:

8590963630571

Anotace normy:

Norma ČSN EN 1011-4 se týká svařování korozivzdorných ocelí a uvádí všeobecná doporučení pro tavné svařování těchto ocelí, vlastní provádění svářečských prací a jejich kontrolu. Navazuje na normu ČSN EN 1011-1, ve které jsou uvedena obecná doporučení pro obloukové svařování a obsahuje dodatečné podrobnosti o tavném svařování korozivzdorných ocelí. V normě jsou uvedeny možné škodlivé jevy, s nimiž je možno se při svařování těchto ocelí setkat a metody doporučené pro jejich odstranění. Všeobecně platí pro všechny korozivzdorné oceli bez ohledu na způsob jejich výroby. V přílohách A až D jsou bližší podrobnosti týkající se austenitických, austeniticko-feritických, feritických a martenzitických ocelí.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz