Označení:

ČSNEN 1011-4 (052210)

Datum vydání:

01.08.2002

Název:

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku.

Katalogové číslo:

63058

Čárový kód:

8590963630588

Anotace normy:

Norma ČSN EN 1011-4 se týká svařování hliníku a jeho slitin (dále jen hliníku) a uvádí všeobecná doporučení pro tavné svařování hliníku, to je pro správné zacházení s hliníkem, provádění svářečských prací a jejich kontrolu. Norma uvádí hlavní faktory ovlivňující svařování hliníku, jako jsou základní materiál, svařovací a pomocné materiály, konstrukce, postup svařování, svařovací zařízení, příprava svarových spojů, atd. Navazuje na normu ČSN EN 1011-1, ve které jsou uvedena obecná doporučení pro obloukové svařování a obsahuje dodatečné podrobnosti o tavném svařování hliníku. V normě jsou uvedeny možné škodlivé jevy, s nimiž je možno se při svařování hliníku setkat a rady a metody doporučené pro jejich zabránění. Všeobecně platí pro všechny hliníkové materiály bez ohledu na způsob jejich výroby. V příloze A jsou bližší informace týkající se škodlivých účinků, v příloze B informace pro správnou volbu svařovacích materiálů.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz