Označení:

ČSNEN 1011-6 (052210)

Datum vydání:

01.09.2006

Název:

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování.

Katalogové číslo:

76636

Čárový kód:

8590963766362

Anotace normy:

Tato evropská norma je všeobecnou směrnicí pro laserové svařování a příbuzné procesy zpracování všech forem výrobků z kovových materiálů (např. odlitky, tvářené a protlačované výrobky, výkovky). Norma uvádí možné škodlivé jevy, které mohou nastat a doporučuje způsoby, jak se jim vyhnout. Všeobecně je vhodná pro laserové procesy zpracování kovových materiálů a také, v omezeném rozsahu, pro nekovové materiály. Je vhodná pro tyto materiály bez ohledu na způsob jejich výroby, ačkoliv výrobková norma, konstrukční norma nebo konstrukční specifikace mohou obsahovat dodatečné požadavky. Norma neobsahuje dovolená výpočtová namáhání ve svarech, způsoby zkoušení a stupně jakosti, protože jsou závislé na podmínkách výroby. Tyto podrobnosti by měly být získány z odpovídající výrobkové normy nebo po dohodě smluvních stran. V přílohách normy jsou uvedeny doplňující údaje o laserovém zařízení, vlastnostech laserového svazku, svařitelnosti kovových materiálů, příčinách a prevenci vad svarů, řízení a sledování svazku a o laserových procesech zpracování.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz