Označení:

ČSNEN 1011-7 (052210)

Datum vydání:

01.06.2005

Název:

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 7: Elektronové svařování.

Katalogové číslo:

73373

Čárový kód:

8590963733739

Anotace normy:

Tato evropská norma obsahuje speciální doporučení pro elektronové svařování kovových materiálů. Obsahuje podrobnosti o požadavcích jakosti, výrobního svařovacího zařízení stejně jako svařitelnosti některých materiálů a informuje o svařovacích postupech. Tuto normu je nutné brát v úvahu ve spojení se všeobecnými doporučeními pro svařování podle EN 1011-1




Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz