Označení:

ČSNEN 1011-8 (052210)

Datum vydání:

01.08.2005

Název:

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin.

Katalogové číslo:

73895

Čárový kód:

8590963738956

Anotace normy:

Tato norma stanovuje požadavky na tavné svařování nelegovaných a legovaných litinových odlitků. Norma neplatí pro spojovací svařování litinových odlitků s jinými materiály. Při svařování litinových odlitků je třeba věnovat pozornost zajištění všeobecných požadavků na svařování, jak jsou definovány v této normě, která navazuje na ČSN EN 1011-1 Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování. Norma uvádí ve dvou přílohách a čtyřech tabulkách požadavky na jakost svarů a zásady technologie svařování, specifické pro litinové odlitky. Příloha A (normativní) obsahuje požadavky na jakost, které je třeba plnit. Jakostní třída, stupeň jakosti a odpovídající zkoušky musí být zvoleny tak, aby jakost svařování odpovídala dohodnutým mechanickým a technologickým požadavkům na odlitek. Volbu požadavků usnadňují tabulky A.1 a A.2. Pro každý svařovaný odlitek musí být určeny pouze požadavky týkající se nezbytných podmínek použití dílu. V příloze B (informativní) jsou stanoveny základní zásady technologie svařování litinových odlitků s variantami použití přídavných materiálů. V tabulkách B.1 a B.2 jsou uvedeny hlavní zásady svařování různých druhů litinových odlitků.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz