Označení:

ČSNEN 1034-13+A1 (507010)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků.

Katalogové číslo:

85801

Čárový kód:

8590963858012

Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Tato evropská norma platí pro stroje na odstraňování drátu z balíků a svazků balíků a musí být používána spolu s EN 1034-1:2000+A1:2010. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a nebezpečnými událostmi, které jsou relevantní pro stroje na odstraňování drátu z balíků a svazků balíků, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek, které jsou rozumně předvídány výrobcem, jako je nesprávné používání (viz kapitolu 4). Tato evropská norma neplatí pro ruční přenosná zařízení. Tato evropská norma neplatí pro stroje na odstraňování drátu z balíků a svazků balíků vyrobené před datem vydání tohoto dokumentu CEN
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz