Označení:

ČSNEN 1034-2+A1 (507010)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 2: Odkorňovací bubny.

Katalogové číslo:

85795

Čárový kód:

8590963857954

Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Tato evropská norma platí pro odkorňovací bubny skládající se z bubnu, pohonu, prvků pro přenos síly, podpěrných kol a ovládacích systémů předpokládaných pro používání v odkorňovacích zařízení při výrobě papíru a musí být používána spolu s EN 1034-1:2000+A1:2010. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi vyskytujícími se u odkorňovacích bubnů tehdy, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek předvídatelných výrobcem (viz kapitolu 4). Tato norma neplatí pro odkorňovací zařízení používaná na pilách (pilařských závodech) nebo pro dopravní systémy kulatiny a kůry. Tato evropská norma neplatí pro odkorňovací bubny vyrobené před datem vydání této evropské normy CEN
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz