Označení:

ČSNEN 1034-7+A1 (507010)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 7: Nádrže.

Katalogové číslo:

85800

Čárový kód:

8590963858005

Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Tato evropská norma platí pro nádrže používané při výrobě papíru a musí být používána spolu s EN 1034-1:2000+A1:2010. Norma se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a nebezpečnými událostmi, které jsou relevantní k nádržím, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek, které jsou předvídány výrobcem (viz kapitolu 4). Tato evropská norma neplatí pro nádrže na chemikálie, skladovací nádrže na škrob a jiné přísady používané při výrobě papíru nebo nádrže nebo nádoby na odpadní vodu, vznikající při procesu výroby papíru. Tato evropská norma neplatí pro nádrže vyrobené před datem vydání této evropské normy
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz