Označení:

ČSNEN 1045 (055706)

Datum vydání:

01.04.1999

Název:

Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky.

Katalogové číslo:

54331

Čárový kód:

8590963543314

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1045:1997. Evropská norma EN 1045:1997 má status české technické normy. Tato norma uvádí klasifikaci tavidel používaných pro tvrdé pájení kovů a charakterizuje tato tavidla na základě jejich vlastností a použití, stanovuje technické dodací podmínky a zdravotní a bezpečnostní opatření. Zejména v čl.2.2 a 2.3 specifikuje devět druhů tavidel, včetně jejich chemického složení. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Klasifikace, kapitolu 3 - Označování, kapitolu 4 - Technické dodací podmínky a kapitolu 5 - Zdravotní a bezpečnostní opatření. Tato kapitola je velmi stručná a zní" Pro práci s tavidly je třeba upozornit na následující: Musí se předejít kontaktu s kůží, zvláště je-li poraněná. Pracovní dílna nebo pracoviště, kde se práce provádí, musí být přiměřeně odvětráváno. Je nutno věnovat zvláštní pozornost všem národním předpisům, které platí pro dopravu, skladování, používání a zacházení s tavidly." ČSN EN 1045 (05 5706) byla vydána v dubnu 1999. Tato norma částečně nahrazuje ČSN 05 5705 z 11.11.1970, pro tavidla na tvrdé pájení s reakční teplotou nad 550 °C. Současně s vydáním této normy se ruší ČSN 05 5770, ČSN 05 5772 a ČSN 05 5780 z 13.8.1975
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz