Označení:

ČSNEN 1104 (500490)

Datum vydání:

01.03.2006

Název:

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).

Katalogové číslo:

74661

Čárový kód:

8590963746616

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz