Označení:

ČSNEN 12149 (500498)

Datum vydání:

01.03.1999

Název:

Tapety v rolích - Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu.

Katalogové číslo:

54960

Čárový kód:

8590963549606

Anotace normy:

Tato evropská norma popisuje tři metody zkoušek týkající se: - zkouška A: migrace těžkých kovů a některých dalších prvků (antimonu, arsenu, barya, kadmia, chromu, rtuti, olova a selenu); - zkouška B: stanovení monomeru vinylchloridu; - zkouška C: stanovení uvolnitelného formaldehydu. Tato evropská norma platí pro všechny tapety v rolích


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz