Označení:

ČSNEN 1230-2 (500483)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť.

Katalogové číslo:

86025

Čárový kód:

8590963860251

Anotace normy:

Zkouška cizorodé příchuti platí pro vyhodnocení toho, zda zkoušený materiál může způsobit změnu v chuti (vůni a chuti) poživatiny, která má být s tímto materiálem v kontaktu. Zkouška slouží pro vyhodnocení možné cizorodé příchuti přenášené z papíru a lepenky určené pro balení poživatin nebo jinak přicházející do styku s poživatinami. Podle výsledků se mohou činit závěry o vhodnosti zkoušeného materiálu pro balení poživatin. Tato evropská norma stanovuje, zda vzorek papíru nebo lepenky obsahuje látky, které se mohou přenést vzdušným prostorem na zkušební látku a ovlivnit její chuť. Je použitelná pro všechny druhy papíru a lepenky, včetně natíraného a potištěného materiálu, určené pro styk s poživatinami. Není použitelná pro stanovení preferencí spotřebitele
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz