Označení:

ČSNEN 1256 (054242)

Datum vydání:

01.06.2006

Název:

Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy.

Katalogové číslo:

75895

Čárový kód:

8590963758954

Anotace normy:

Tato evropská norma stanovuje funkční a zkušební požadavky na hadicové sestavy, které jsou dodávány ve smontovaném stavu k zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy s pryžovými hadicemi podle EN 559. Tato evropská norma neplatí pro hadicové sestavy, jejichž hadice nejsou v souladu s EN 559 (například vysokotlaké hadice).




Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz