Označení:

ČSNEN 12797 (055920)

Datum vydání:

01.01.2002

Název:

Tvrdé pájení - Destruktivní zkoušky pájených spojů.

Katalogové číslo:

62689

Čárový kód:

8590963626895

Anotace normy:

specifikuje postupy destruktivních zkoušek a typy zkušebních kusů a vzorků používaných pro hodnocení spojů pájených natvrdo. Jsou to zkoušky smykem, zkoušky tahem, metalografická kontrola, zkoušky tvrdosti, odlupovací zkoušky, zkoušky lámavosti.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz