Označení:

ČSNEN 12814-1 (056820)

Datum vydání:

01.11.2001

Název:

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem.

Katalogové číslo:

62351

Čárový kód:

8590963623511

Anotace normy:

Tato norma stanoví postup provádění ohybové zkoušky; stanoví rozměry a způsob odběru a zhotovení zkušebních těles, včetně stanovení podmínek provádění zkoušky. Zkouška se používá pro zkoušení svarů dílů desek a trubek svařovaných na tupo, vyrobených z termoplastů, plněných nebo neplněných, bez ohledu na použitý svařovací postup. Zkoušku nelze použít na zkoušení materiálu s tloušťkou stěny větší než 3 mm.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz