Označení:

ČSNEN 12814-3 (056820)

Datum vydání:

01.09.2001

Název:

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu.

Katalogové číslo:

62353

Čárový kód:

8590963623535

Anotace normy:

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů, dlouhodobé namáhání v tahu, podstata zkoušky, zhotovení zkušebních těles, rozměry zkušebních těles, zkušební zařízení, stanovení dlouhodobého svařovacího faktor
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz