Označení:

ČSNEN 12814-3:2001/A1 (056820)

Datum vydání:

01.10.2006

Název:

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu.

Katalogové číslo:

76725

Čárový kód:

8590963767253

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz