Označení:

ČSNEN 12814-4 (056820)

Datum vydání:

01.05.2003

Název:

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška.

Katalogové číslo:

66990

Čárový kód:

8590963669908

Anotace normy:

Tato norma stanovuje rozměry, metody vzorkování, přípravu zkušebních vzorků a podmínky pro odlupovací zkoušku prováděnou kolmo ke svarovému spoji, kterou se stanovuje odolnost proti odloupnutí a chování při vzniku vady na svarovém spoji. Za účelem posouzení vlastností svařovaných konstrukcí zhotovených z termoplastů lze odlupovací zkoušku použít ve spojení s jinými zkouškami (např. zkouškou dlouhodobého namáhání v tahu, makroskopickou zkouškou atp.). Odlupovací zkoušku je možno použít u konstrukcí z termoplastů s přeplátovanými svarovými spoji, bez ohledu na použitou metodu svařování.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz