Označení:

ČSNEN 12814-5 (056820)

Datum vydání:

01.05.2003

Název:

Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška.

Katalogové číslo:

67067

Čárový kód:

8590963670676

Anotace normy:

Tato norma stanovuje postup pro přípravu a výrobu zkušebních těles a podmínky pro provádění makroskopické zkoušky svařovaných spojů z termoplastů. Zkouška se provádí u plněných nebo neplněných dílů z termoplastů svařovaných následujícími metodami : svařování horkým plynem ( kruhovou tryskou, rychlotryskou, klínem); extruzní svařování; svařování horkým tělesem: na tupo, sedlový svar, polyfúzní svařování, svařování horkým klínem; svařování elektrotvarovkou: objímkové, sedlový svar.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz