Označení:

ČSNEN 12814-6 (056820)

Datum vydání:

01.11.2001

Název:

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách.

Katalogové číslo:

62348

Čárový kód:

8590963623481

Anotace normy:

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - zkouška tahem při nízkých teplotách, princip zkoušky, zhotovení zkušebních těles, rozměry zkušebních těles, mechanická zkouška, zkušební zařízení, svařovací faktor v tahu při nízkých teplotác
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz