Označení:

ČSNEN 12814-7 (056820)

Datum vydání:

01.06.2003

Název:

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem (Norma k přímému použití jako ČSN).

Katalogové číslo:

66503

Čárový kód:

8590963665030

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz