Označení:

ČSNEN 12814-8 (056820)

Datum vydání:

01.05.2003

Název:

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky.

Katalogové číslo:

66991

Čárový kód:

8590963669915

Anotace normy:

V této evropské normě jsou stanoveny požadavky na zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Volba vhodné zkušební metody se provádí v souladu s konkrétním typem a zamýšleným použitím svařovaného výrobku. Výsledky zkoušek závisí na podmínkách přípravy zkušebního tělesa a na podmínkách zkoušky. Pouze pokud mohou být zkušební podmínky vztaženy k provozním podmínkám, mohou být tyto výsledky aplikovány na chování výrobku nebo použity pro návrh nějaké konstrukce.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz