Označení:

ČSNEN 13023+A1 (507030)

Datum vydání:

01.07.2010

Název:

Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3.

Katalogové číslo:

86196

Čárový kód:

8590963861968

Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2010-02-07. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem. Tato norma stanovuje všechny nezbytné informace k úspěšnému uskutečnění a za standardních podmínek určit, deklarovat a ověřit emisi hluku přenášenou vzduchem u tiskových strojů a strojů na zpracování papíru zahrnutých normami řady EN 1010 a u strojů na výrobu a dokončování papíru zahrnutých normami řady EN 1034. Norma stanovuje metody měření hluku, instalaci a provozní podmínky, které musí být použity při zkoušce. Tato norma platí pro stroje, které jsou uvedeny v normativních přílohách A až J. Zásady tohoto zkušebního předpisu pro hluk mohou být použity, pokud je to možné, také pro určení emise hluku strojů a strojních částí, které nejsou uvedeny v normativních přílohách A až J. V těchto případech mají být všechny informace týkající se montáže, instalace a provozních podmínek i uspořádání pracovních stanovišť obsluhy zaznamenány a uvedeny v protokolu o zkoušce. Charakteristiky emise hluku zahrnují hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a hladinu akustického výkonu. Deklarované hodnoty emise hluku umožňují porovnání tiskových a papírenských strojů, které se nacházejí na trhu. Použití tohoto zkušebního předpisu pro hluk zajišťuje opakovatelnost určení charakteristik emisí hluku uvnitř stanovených mezí. Tyto meze jsou určeny třídou přesnosti použité měřicí metody hluku. Měření hluku stanovená touto normou jsou uskutečňována technickou metodou (třída přesnosti 2) a provozní metodou (třída přesnosti 3)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz