Označení:

ČSNEN 13100-2 (056830)

Datum vydání:

01.09.2005

Název:

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením.

Katalogové číslo:

74021

Čárový kód:

8590963740218

Anotace normy:

Tato norma specifikuje základní rentgenové metody, které zaručují ekonomické dosažení opakovatelných výsledků. Platí pro zkoušení rentgenovým zářením spojů materiálů z plastů provedené horkým tělesem, svařováním elektrosvarovkou, extruzí nebo horkým plynem. Platí pro svary jednotlivých potrubních stěn a desek s rozsahem tlouštěk stěny od 5 mm do 100 mm. Platí pouze pro potrubí, která obsahují v okamžiku zkoušení rentgenovým zářením vzduch nebo jiné plyny. V této normě není specifikována úroveň přijatelnosti indikací.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz