Označení:

ČSNEN 13100-3 (056830)

Datum vydání:

01.09.2005

Název:

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkoušení ultrazvukem.

Katalogové číslo:

74020

Čárový kód:

8590963740201

Anotace normy:

Tato norma specifikuje metody pro manuální ultrazvukové zkoušení spojů materiálů z plastů zhotovených horkým tělesem, svařováním elektrotvarovkou, extruzí nebo horkým plynem. Platí pro svary jednotlivých potrubních stěn a desek. Platí pro tloušťky stěn od 10 mm do 100 mm. V této normě není specifikována úroveň přijatelnosti indikací
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz