Označení:

ČSNEN 1326 (052125)

Datum vydání:

01.06.1998

Název:

Zařízení pro plamenové svařování - Malé soupravy pro svařování a tvrdé pájení plamenem.

Katalogové číslo:

51026

Čárový kód:

8590963510262

Anotace normy:

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na konstrukci malých souprav pro tvrdé a měkké pájení a svařování pro neprofesionální použití. Tato norma platí pro soupravy, jejichž části a příslušenství jsou kompletně smontovány u výrobce a používají zkapalněný plyn nebo směs plynů jako hořlavý plyn a stlačený vzduch, kyslík nebo vzducho-kyslíkovou směs pro spalování. Používané plyny jsou dodávány ve vratných (znovu naplnitelných) nádobách s vodním obsahem max. 5 l nebo v nevratných nádobách s maximálním vodním obsahem 1 l. Norma neplatí pro: - soupravy používající acetylén nebo vodík jako hořlavý plyn; - soupravy používající hořáky s přisáváným vzduchem; - soupravy pracující s kyslíkovým generátorem; - soupravy pracující na základě elektrolýzy
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz