Označení:

ČSNEN 13479 (055805)

Datum vydání:

01.12.2005

Název:

Svařovací materiály - Všeobecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů.

Katalogové číslo:

74811

Čárový kód:

8590963748115

Anotace normy:

Tato norma patří do souboru příbuzných norem pro svařovací přídavné materiály a to v oblasti všeobecných ustanovení pro svařovací materiály. K ní se připojuje norma pro systém managementu jakosti (EN ISO 9001), norma s požadavky na jakost svařovacích materiálů (EN 12074), norma pro technické dodací podmínky (EN ISO 544). Pak následuje řada norem s požadavky na klasifikaci přídavných materiálů. Soubor doplňují normy pro zkušební metody pro ověření jakosti přídavných materiálů a pak normy pro konkrétní druhy zkoušek. Tento dokument může použít výrobce pro stanovení význačných znaků výrobku, může být také použit jako odkazový doklad pro smluvní účely a pro posouzení shody výrobku. Kapitoly této normy podporují požadavky Směrnice EU pro stavební výrobky (89/106 EHS), tedy Nařízení vlády 190/2002 Sb.


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz