Označení:

ČSNEN 13622 (050015)

Datum vydání:

01.09.2003

Název:

Zařízení pro plamenové svařování - Terminologie - Termíny používané v plamenovém svařování.

Katalogové číslo:

68118

Čárový kód:

8590963681184

Anotace normy:

Norma ČSN EN 13622 obsahuje základní termíny a názvosloví z oblasti plamenového svařování. Termíny uvedené v normě jsou rozděleny do 5 oblastí a vztahují se k hadicím, tlakům plynů, hořákům, bezpečnostním zařízením a v poslední části jsou uvedeny termíny specifické. Terminologická část je zpracována tabulkovou formou a obsahuje příslušné termíny v češtině, angličtině, francouzštině a němčině. Informativní příloha normy obsahuje rejstřík všech zahrnutých termínů ve všech výše uvedených jazycích.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz