Označení:

ČSNEN 13676 (500484)

Datum vydání:

01.12.2001

Název:

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami, vrstvené polymerem - Stanovení dírek (Norma k přímému použití jako ČSN).

Katalogové číslo:

62512

Čárový kód:

8590963625126

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz